Kokkaffeguide

Kokkaffe är en av världens vackraste konstformer. Med eld, grovmalet kaffe och vatten (och möjligen lite salt) kan man skapa en polarvinternatt mitt i midnattssolen.

Flugfiske

Kokkaffet är för flugfisket vad kniven är för en kock.

Lemmel TV

Lemmel TV är ett nytt tilvägagångsätt för att sprida information om kokkaffe genom internet. Simon och Rolf är projektledare, till en början i alla fall.

Om oss

Lemmel är ett kokkaffekollektiv som drivs av lämlar inne i polcirkeln. Vårt mål är att sprida konstformen kokkaffe över världen.